Mėnesio planas
2018-02-02

VEIKLOS  PLANAS

2018 m. vasario mėn.

 

Diena

Priemonės  pavadinimas

Atsakingas

Dalyvauja

05 - 28

VšĮ ,,Tikros mitybos“ projekto ,,Sveikatiada” konkursas ,,Sveikatiados iššūkis – pieno kokteilis”

Pedagogų komanda

Pageidaujantys pedagogai, vaikai, tėvai.

10

Dalyvauti Respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, tėvų, pedagogų ir kitų bendruomenės narių kūrybinių darbų paroda – konkursas ,,Šimtmečio lėlė“

Ikimokyklinio ugdymo pedagogės:
V. Pečiulaitienė,
G. Balčiuvienė,
L. Tulauskienė

,,Kiškių”;

,,Varliukų”, ,,Kačiukų” gr. vaikai, tėvai, pedagogai

12- 28

Dalyvauti ekologiniame konkurse ,,Mano žalioji palangė“

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Vaiva Motiekaitytė

Pageidaujantys

13

Užgavėnės ,,Persirengėlių eitynės“

Ikimokyklinio ugdymo pedagogės:
G. Balčiuvienė,
A. Skrebytė,
R. Aleknavičiūtė.

Darželio grupių vaikai

13 – 25 d.

Parengti dailės darbus parodai ,,Meilė tėvynei mažoj širdelėj“ Atkurtai Lietuvai - 100

Ikimokyklinio ugdymo pedagogė G. Balčiuvienė

,,Kiškiai” gr. vaikai

15-19

Renginys Lietuvos šimtmečiui paminėti

Ikimokyklinio ugdymo pedagogė
R. Kazancevienė,

Meninio ugdymo (dailės) pedagogė
E. Pavydytė

Darželio grupių vaikai

21

Dalyvauti Kauno miesto ir rajono ikimokyklinių įstaigų ekologiniame projekte ,,Kai šalelėj bus švaru, džiaugsimės visi kartu“

Priešmokyklinio ugdymo pedagogės:
S. Lukienė, V. Verikienė, ikimokyklinio ugdymo pedagogė
R. Rutkauskienė

Kauno lopšelis – darželis ,,Klumpelė”

Pelėdžiukų” gr.

PARODOS DARŽELIO APLINKOS ERDVĖJE

05- 28

Darželio erdvių aplinkos kūrimas Lietuvos simbolika,  šimtmečiui paminėti

Ikimokyklinio ugdymo pedagogė V. Pečiulaitienė

Darželio grupių vaikai

15 - 28

Foto nuotraukų paroda ,,Lietuvos vietos“

Meninio ugdymo (dailės) pedagogė
E. Pavydytė,

Ikimokyklinio ugdymo pedagogė
R. Kazancevienė

Darželio grupių vaikai, tėvai.

PARODA KAUNO MIESTO ŠILAINIŲ BIBLIOTEKA

19 – 28 d.

Vaikų tėvų piešinių paroda ,,Mano tėvynė“

Priešmokyklinio ugdymo pedagogės:
V. Verikienė, S. Lukienė

,,Pelėdžiukų” gr. vaikai, tėvai.

PEDAGOGŲ METODINĖ VEIKLA

01

Pasitarimas Dėl asmeninės VIP narystės

Direktorė

Pedagogai

7-28

Tyrimas ,,Vaikų veiklos bruožai mokymosi veiklose“

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Pedagogai

 

VGK pasitarimas

VGK nariai

Pedagogai

Nuorodos