Vaiko gerovės komisija
2017-01-23

Vaiko gerovės komisijos sudėtis

Pirmininkė - Danguolė Simanauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Pavaduotoja - Laima Rickevičienė, lodopedė;

Narė -Gyd. Irena Reišienė

Narė - Lina Vilkelytė, logopedė;

Narė - Gražina Sidabrienė, kūno kultūros pedagogė;


2017 M. VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS
Nuorodos